Intézményünk

A Tamási Művelődési Központ a város legnagyobb kulturális intézménye, központi szerepet tölt be a település és a városkörnyék életében. Tevékenységével támogatja, segíti a közösségek létrejöttét, működését, a helyi értékek, hagyományok megőrzését, továbbadását, az itt élők művelődési, szórakozási igényeinek kielégítését, a szabadidő hasznos eltöltését. 
A jelenlegi intézmény történetét több mint fél évszázadra, 1968-ra vezethetjük vissza, ekkor került átadásra a művelődési központ, melynek épülete azóta több felújításon esett át, infrastruktúrája megfelel a kor igényeinek, elvárásainak. A település kulturális életének, múltjának áttekintésekor természetesen jóval korábbra kell visszanéznünk, melyből mindenképpen kiemelendő a 19-20. század fordulója, mikor nemcsak országosan, de helyben is látványos fejlődés indult el, a polgárosodás olyan életforma változással járt, mely egyértelműen maga után vonta a művelődési igények átalakulását. Sorra alakultak a kulturális célú egyesületek, körök, köztük a Polgári Olvasókör, az Úri Kaszinó, a Katolikus Kör, a Társaskör, melyek színielőadásokat, társas összejöveteleket, egyesületi bálokat tartottak. Ez utóbbit tekinthetjük a jelenlegi művelődési központ elődjének, hisz szellemiségét, a közösség építése, összefogása érdekében tett törekvéseit, az értékközpontúság vezérelvét szem előtt tartva működtetjük több mint egy évszázaddal később, napjainkban is intézményünket. 
Mindehhez széles partneri hálózatot működtetünk, aktív kapcsolatot ápolunk a térség civil szervezeteivel, oktatási-nevelési intézményeivel, történelmi egyházaival, a járás, a megye településeivel, országos szakmai szervezetekkel. 
Kiemelt figyelmet szentelünk azoknak a területeknek, melyek növelik az itt élők településhez való kötődését, az itt működő közösségek ismertségét és elismertségét.
Intézményünk művelődési központként biztosítja a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét, melyek az alábbiak:

  • művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
  • a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
  • az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 
  • a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
  • az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
  • a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
  • a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

 

tamasikultura.hu Copyright © 2024 Minden Jog fenntartva
IMPRESSZUM | ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ